Dotacja na kotły

24.07.2017

LISTA WYKONAWCÓW UPRAWNIONYCH DO WYMIANY KOTŁÓW/UMOWA TRÓJSTRONNA

Szanowni Mieszkańcy,

Poniżej umieszczamy Listę Wykonawców zakwalifikowanych do Programu PONE (firmy uprawnione do wymiany kotłów). Lista będzie na bieżąco aktualizowana, w ramach dostarczania przez pozostałych Wykonawców dokumentacji aplikacyjnej. 

Lista Wykonawców - pobierz

Ponadto w dniu 11 lipca 2017 r. zostało wydane Zarządzenie nr B.0050.169.2017 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska w sprawie określenia wzoru umowy trójstronnej.

Wzór umowy - pobierz

Załącznikiem do umowy trójstronnej jest formularz ofertowy, który w części I powinien zostać wypełniony przez Inwestora i wybranego Wykonawcę. Po wizycie i oględzinach kotłowni oraz instalacji c.o. przez wybranego Wykonawcę oraz po wypełnieniu formularza, prosimy o jego dostarczenie do pokoju nr 16 (II piętro) w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska lub przesłanie skanu na adres e-mail:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  

Na podstawie informacji zawartych w formularzu zostanie przygotowana umowa trójstronna na dotację zadania pod nazwą: "Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kuźnia Raciborska - etap I: rok 2017

 

Lista wykonawców w ramach programu PONE >>>

Wzór umowy trójstronnej >>>


 

Dotacje na kotły – Program Ograniczania Niskiej Emisji (PONE) w Kuźni Raciborskiej

Mieszkańcy Gminy Kuźnia Raciborska,

W dniach od 8 czerwca 2017 r. do 20 czerwca 2017 r. będzie przeprowadzony nabór wniosków o dotację w ramach „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kuźnia Raciborska”, którego celem jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza
z procesów spalania paliw stałych w budynkach stanowiących własność mieszkańców.

Wzór wniosku do pobrania poniżej:

Pobierz w wersji pdf >>>

Pobierz w wersji doc >>>

Wnioski wraz z załącznikami można również odebrać w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej w pokoju nr 16 (II piętro) oraz w pokoju nr 3 (parter).

Do wniosku należy dołączyć:

1)      oświadczenie o tytule prawnym do władania nieruchomością (pobierz pdf>>>, pobierz doc>>>),

2)      wstępną opinię kominiarską (w przypadku urządzeń grzewczych, gdzie emitorem spalin jest komin),

3)      zdjęcie likwidowanego źródła.

W przypadku współwłasności, wniosek składają wszyscy współwłaściciele. Właściciel lub współwłaściciele mogą działać przez pełnomocnika. Wzór pełnomocnictwa tutaj (pobierz pdf>>>, pobierz doc>>>)

Wnioski można składać osobiście w tutejszym Urzędzie lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej, ul. Słowackiego 4, 47-420 Kuźnia Raciborska z dopiskiem „Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kuźnia Raciborska”

 

Ważne informacje:

Składając wniosek należy spełnić poniższe kryteria:

  • Brak zaległości z tytułu podatków, opłat i innych należności względem Gminy Kuźnia Raciborska.
  • Budynek oddany do użytkowania (zgodnie z obowiązującymi przepisami) przed datą złożenia niniejszego wniosku.
  • Posiadanie tytułu prawnego do Budynku zlokalizowanego w granicach Gminy Kuźnia Raciborska, zgodnie z oświadczeniem.
  • W Budynku zainstalowane jest Stare źródło ciepła - niskosprawny i nieekologiczny kocioł na paliwo stałe (po zakwalifikowaniu do Programu, Stare źródło ciepła trzeba będzie zlikwidować/zezłomować i przedstawić dokument wystawiony przez przedsiębiorcę prowadzącego skup złomu lub przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odbioru odpadów).
  • Nowe źródło ciepła będzie jedynym istniejącym źródłem ciepła Budynku przez okres 5 lat.

 

Dodatkowe informacje:

  • Dotacja nie obejmuje kosztów zakupu i montażu przenośnych urządzeń grzewczych (np. termowentylatorów, grzejników olejowych, grzejników na propan-butan, pieców kuchennych).
  • Mieszkaniec dokonuje we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność doboru nowego kotła  (zgodnie z wytycznymi zawartymi w Regulaminie – pobierz>>>). Wybór Wykonawcy następuje z listy Wykonawców opublikowanej na stronie Urzędu (lista zostanie opublikowana w późniejszym terminie).
  • Dotacja, o której mowa w Regulaminie, może zostać przeznaczona na realizację inwestycji związanej z modernizacją systemu grzewczego polegającej na likwidacji niskosprawnego i nieekologicznego kotła na paliwo stałe, niespełniającego wymagań klasy 5 i wyższej (według normy PN EN303-5:2012), i jego zastąpieniu:

1)      kotłem opalanym paliwem stałym z załadunkiem automatycznym, spełniającym wymogi 5 klasy wg kryteriów
          zawartych w normie PN EN303-5:2012;

2)      kotłem opalanym biomasą, spełniającym wymogi 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:2012;

3)      kotłem LPG;

4)      kotłem olejowym.

  • Wielkość dotacji wynosić będzie 60% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 6.000 zł na budynek w okresie 5 lat.
  • Jeżeli w budynku prowadzona jest przez mieszkańca działalność gospodarcza, udzielenie dotacji nastąpi pod warunkiem zapewnienia odrębnego źródła ciepła dla części Budynku związanej z działalnością gospodarczą. Zapewnienie wymaga złożenia przez Inwestora pisemnego oświadczenia.

 

Wszelkich informacji dotyczących funkcjonowania Programu można uzyskać pod numerem telefonu (32) 419 14 17, wew.129, 131 oraz w terminie od 1 czerwca 2017 r. wew. 107.

 

Piotr Nienartowicz

Ta witryna internetowa wykorzystuje technologię plików cookie (tzw. "ciasteczek"). Zamykając poniższe okienko, automatycznie wyrażasz zgodę na wysyłanie cookies do Twojej przeglądarki. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information